Listopad 2007

Latinské citáty 2

24. listopadu 2007 v 12:28 | já =))) |  ♥Citátky♥

Latinské citáty 2

A muliere initium factum est peccati * U ženy jest počátek hříchu (Apokryfy, Sírachovec 25,33)
Accipere humanum est, inopi donare deorum * Přijímat dary je lidské, dávat chudým je božské
Ad hoc * K tomu, jen pro tento účel
Ad acta * Ke spisům (odložit spisy jako vyřízené)
Ad finem saeculorum * Až do konce věků
Ad infinitum * Do nekonečna
Ad praesens ova cras pullis sunt meliora * Mít hned vejce je lepší, než mít zítra kuřata (lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše)
Adamante durior * Tvrdší než ocel (o bezcitném, zatvrzelém člověku)
Aequa durant semper * Spravedlivé věci trvají věčně
Alea iacta est * Kostky jsou vrženy (Caesar)
Amicitia vera in calamitate agnoscitur * Jen v neštěstí se pozná pravé přátelství
Audacem fortuna iuvat * Odvážnému štěstí přeje
Ave Caesar (Imperator), morituri te salutant * Buď zdráv Caesare (císaři), jdoucí na smrt tě zdraví (Pozdrav císaři římských gladiátorů, nastupujících do arény)
Bella gerant alii * Války ať vedou jiní
Canes plurimum latrantes raro mordent * Psi, kteří nejvíce štěkají, zřídka koušou
Carpe diem * Užij dne (Horatius)
Casus beli * Důvod k válce, příčina sporu
Causa * Důvod, příčina, případ
Cave multos, si non times singulos * Jestliže se nebojíš jednoho, střez se mnohých (Mnoho psů, zajícova smrt)
Cave tibi a cane muto et aqua silente * Střez se němého psa a tiché vody
Charta non erubescit * Papír se nečervená (nestydí)
Cogito, ergo sum * Myslím, tedy jsem (Descartes)
Condicio sine qua non * Podmínka, bez níž ne
Contra * Proti
Cui bono * Komu ku prospěchu
Cui vis est, iusnon metuit * Kdo má moc, práva se nebojí
Cuius panem edo, illius carmina edo * Koho chleba jídám, toho píseň zpívám
Curriculum vitae * Běh života, životopis
Damnat , quae non intelligunt * Odsuzují to, čemu nerozumějí
De duobus malis minus est semper eligendum * Ze dvou zel je vždy třeba vybírat to menší
Dicere non est facere * Mluvit, neznamená jednat
Dies irae * Soudný den, den hněvu
Dum spiro, spero * Dokud dýchám, dotud doufám
Errare humanum est * Mýliti se je lidské (Seneca st.)

Latinské citáty o smrti

24. listopadu 2007 v 12:26 | já =))) |  ♥Citátky♥

Latinské citáty o smrti

Incertum est quo loco de mors expected, itaque tu ilam omni loco expecta. - Nevíme, kde smrt nás očekává, očekávejme ji tedy všude.

Mors quid est? Aut finitus, aut tranzitus? Co je smrt? Konec, nebo přechod?

Memento mori - Pamatuj na smrt
Mors ultima linea rerum - Smrt je poslední hranicí všech věcí.
Levis sit tibi tera - Nechť je ti země lehká.
De mortius nihil nisi bene - O mrtvých jen dobré.

MORS DOLORUM OMNIUM EXULTIO EST ET FINIS, ULTRA QUEM MALA NOSTRA NON EXEUNT, QUAE NOS IN ILLAM TRANQUILLITATEM, IN QUA, ANTEQUAM NASCEREMUS, IACAUIMOS, REPONIT.

Smrt je odpoutáním od všech bolestí a hranicí, kterou naše utrpení již nepřekročí. Smrt nás ukládá do toho klidu, kde jsme spočívali před svým narozením.

Vita enim mortuorum in memoria est posita vivorum - Život zemřelých je uložen v paměti žijících.

Vita quam sit brevis, simul cogita - Mysli na to, jak je živo t krátký.

Všechny citáty dohromady =)

24. listopadu 2007 v 12:20 | já =))) |  ♥Citátky♥
*Muži žárlí, když milují. Ženy i když nemilují.

*Žárlivost je pro jeho nositele jako všespalující oheň která nakonec zničí i jeho, dříve nebo později.

*Žárlivost doopravdy tolerujeme jen tehdy,když jsme si jisti láskou a věrností našeho protějšku...

*Žárlivost je porodní bábou nevěry.

*Člověk není nikdy žárlivější, než když začíná ochabovat v lásce. pak už nevěří tomu druhému, protože cítí, jak málo se dá věřit jemu samému.
*Láska je len vtedy pravá, keď sú v jednom srdci dvaja.

*Mladí lidé chtějí být věrní, a nejsou; a staří chtějí být nevěrní, a nemohou

*Nikdy se nepouštěj do vztahu s někým,kdo se ti jen líbí,protože bys ublížila člověku,který tě miloval.

*Nikdy neopoustej toho,koho mas rad pro toho,kdo se ti libi,protoze ten,ktery se ti libi te opusti pro toho,koho ma rad

*Co je to láska,city,milování?To poznáme az tehdy,kdyz o to prijdeme,tehdy si kazdy uvedomi co ztratil...

*Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.

*Není člověku nic vítanějšího než přítel v pravou chvíli

*Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí.

*Člověk si nejvíc uvědomí přátelství k jiné osobě tehdy, nemůže-li se s ní dlouho spojit...

*Stůj za svý přítelem i tehdy, když víš, že nemá pravdu. Poté mu jeho konání vysvětli, ale nikdy ho nesmíš zradit, protože to je to nejhorší co můžeš udělat!!!

* Přátelství je od slova přát. Ne všechno, všem a napořád. Však stále těm, co o něj stojí. A ty to potom bude hřát.

*Špatný přítel je jako stín. Za slunečného počasí se ho nezbavíš, ale když se zamračí, nenajdeš ho.
Přátelství může skončit láskou. Ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím...

*Láska je jako slza. Rodí se v očích a padá k srdci...

*Nabídnout přátelství někomu, kdo chce lásku- to je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní...

*Lásku si nemůžeš vynutit lichotkami, protže vždycky přichází sama...

*Nejosamělejším místem na světě je lidské srdce bez lásky...

*Neztácej čas pro někoho, kdo ho nechce ztávit s tebou...

*V lásce se střídá radost a bolest...

*Dca milostné dopisy píšeme težko. První a poslední...

*Nikdy se nemrač, i když jsi smutná, protože nikdy nevíš, kdo se může zamilovat do tvého úsměvu...

*Na lásku není jiný lék než víc lásky...

*Kdo není milován, je sám uprostřed davu...

*Proč nemůže člověk milovat toho, koho by chtěl, ale proč vždycky miluje toho, koho milovat nesmí..??

*Láska odpouští všechno nebo nic...

*Nebýt milován, to je smůla. Ale nemilovat- to je neštěstí...

*Člověk nemůže v životě promeškat nic,jen lásku..
*Člověk by raději viděls strašidlo, než v nepravou chvíli bývalého milence...

*Život lze pochopit jen zpětně, žít jej však musíme dopředu...

*V lásce zavírej oči a otevírej srdce...

*Láska je jak sladká čokoláda.Když jí máš celou tabulku, sníš ji běhěm pár minut a pak nic. Ale když máš jen pár kostiček, tak si ji vychutnáváš pomalu...

*To nejdůležitější není to, že ty chceš jeho, ale to, že chceš, aby on chtěl tebe...

*Ať miluješ sebevíc, nikdy to není dost...

*Polibek můžeš spláchnout, ale žár lásky jen tak neuhasíš...

*Láska je dar. A dary se přece nemají odmítat...

*Miluj, koho miluješ a neboj se zrady, drž se svého a ne cizí rady...

*Láska je období, kdy si rozum bere dovolenou a city přesčasy...

*Láska přichází po špičkách, ale při odchodu bouchá dveřmi...

*S láskou ubíhá čas, s časem ubíhá láska...

*Láska je jako zjevení bílé paní...Kdekdo o tom mluví, ale kdo to zažil..??

*Ze všech živočichů se umí jen člověk smát, ač má k tomu nejméně důvodů...

*Podstatou lásky není hledět okouzleně jeden na druhého, ale dívat se kupředu stejným směrem...

*Nikdo nemá rád bolest...tak proč toužíme po lásce, když bolí???...

*Miluj, máš-li koho, neohlížej se na nikoho...

*Když se ti konečně podaří udělat něco, co sis celý život přála, nejraději bys dělala něco úplně jiného...

Další citáty

24. listopadu 2007 v 12:17 | já =))) |  ....:♠Citáty o životě a smrti♠:.....

Citáty o smrti ...

 • Příčinou každé sebevraždy bývá nešťastná láska - někdy k ženě a vždy k životu.
 • Je lepší zemřít pro něco než žít pro nic.
 • Ničeho se nebojím, protože nic nemám.
 • Život je jen ubohou parodií na naše sny.
 • Život je boj, který stejně nikdy nevyhrajeme.
 • Nikdo se mne neptal, jestli se chci narodit. Tak mi teď neříkejte, jak mám žít...
 • Nojhorší způsob jak někoho propásnout, je sedět hned vedle něho a vědět, že ho nemůžeme mít...
 • Přítel je ten, kdo přichází, když ostatní odchází či odešli...
 • Smrt se neřídí našimi plány.
 • Někteří lidé se tak bojí smrti, že ani nezačnou žít.
 • Copak může umřít, když nemá komu?
 • Život je příběh s předem odhaleným koncem...
 • Není cesty zpět, je jen cesta kupředu
 • Smrt není strašná. Strašnou jí dělají jen strašné představy.
 • Smrt je mzdou života.

Něco jako citáty

24. listopadu 2007 v 12:13 | já =))) |  ♥Citátky♥
*Na tomto světe je minimálně pět lidí, kteří tě milují tolik, že by pro tebe zemřeli.


*Je minimálně 15 lidi, kteří tě doopravdy milují.


* Jediným důvodem pro to, že tě někdo nenávidí, je proto, že chce být jako ty.* Tvůj úsměv přináší radost i těm, kteří tě nemaji v lásce.* Každý večer na tebe někdo mysli, než jde spát.


*Pro někoho znamenáš celý svět.


*Někdo by neměl pro co žít, kdyby tě nebylo.*Někdo, jehož existenci ignoruješ, tě miluje*I ta největší hloupost, kterou uděláš, slouží k něčemu dobrému.

*Když si myslíš, že se k tobě všichni otáčí zády, dobře se rozhlédni: jsi to hlavně ty, kdo se otáčí zády k ostatním!!!!

*Nikdo si nezaslouží tvé slzy či pláč a ten kdo si je zaslouží, tě nikdy nerozpláče.
*Pokud máš nejlepšího přítele, udělej si čas na to mu říct, co pro tebe znamená.

Pár citátů o lásce

24. listopadu 2007 v 12:12 | já =))) |  .....:♥♥♥CiTáTy o LáScE♥♥♥:....
*Láska je jako děcko, touží po všem, co má na očích...

*Láska je jen trápení, ale přesto ji k životu potřebujeme...

*Nikdo nesetře slzy líp,než ruka toho,kdo je způsobil...

*Lásku si člověk ze srdce nevytrhne,to není bolavý zub...

*Kdo ješte neplakal, láska ho naučí...

*Hádka patří k lásce,avšak hádat se o lásce nemá smysl...

*Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem...

*Láska může být šílená, ale zešílet z ní může člověk jen žárlivostí...

*I velká láska je jen malou náhradou za první lásku...

*Srdce vždy kráčí po cestě, z níž nás rozum zrazuje...

*Láska je věc, kterou lze mít, nikoliv vlastnit...

*Láska je jako válka- snadné si začít, ale nesnadné skončit...

*Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež....
 • Jednou mi někdo řekl, že člověk si nikdy nemá ubližovat sám, protože vždycky se najde někdo jiný, kdo to udělá za něj...
 • Milujeme ty,co nás odmítají,odmítáme ty,co nás milují...
 • Láska stojící na kráse, tak jako krása brzy umírá..
 • Lásku si člověk ze srdce nevytrhne jako bolavý zub...
 • Květy všechno zakryjí...dokonce i hrob...
 • Člověk,který se bojí smrti,nikdy pořádně nežil...
 • Žít je příliš nezdravé,kdo žije,ten umírá...

*Opravdové přátelství je ještě vzácnější než láska...

*Předstíraná láska je horší než nenávist...

*Láska je nejlepší droga - má ovšem nejhorší absťák...

*Náhrobní nápis je opožděný kompliment...

*Až zemřu, pohřběte mě tváří dolů, aby mi celý svět mohl políbit prdel!

*Milovat znamená trpět, toužit a předstírat!!! Trpět ze štěstí druhého, toužit po tom, kdo nikdy nebude náš a předstírat smích, když srdce krvací!!

*Chodila po svete, nikdo ji nemel rad, někdo ji primo nenáviděl, někdo ji stale hledal a jiny se ji vyhýbal, ale všichni ji dali stejne jméno LASKA!!!
*Nikdo si nezaslouží Tvé slzy či pláč a ten, kdo si je zaslouží, Tě nikdy nerozpláče!!!

*Smrt nás rozdělila, vzkříšení nás zblíží...
*Smrt potkáváš všude a bojíš se jí, protože je to ztráta a ztáta bolí.

*Člověk by si mě co nejdřív uvědomit to, že život nemá spátečku.

*Oči jsou jako moře,krásné,modré,hluboké , ale také plné nástrah...

*Když se k tobě život otoří zády chyť ho za prdel.... XD

*Milovat znamená pochopit i to, že druhý milovat nemusí.

Citáty o přátelství

24. listopadu 2007 v 12:08 | já =))) |  ♥Citátky♥
* Přátelství má být nesmrtelné, nepřátelství smrtelné...

*Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima...

* Pravý přítel je ten, který příjde, když všichni odcházejí...

* Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš...

* Přítel - někdo, před kým je možné myslet nahlas...*Dobrý přítel ti během minuty řekne, co děláš špatně....
*Nemám žádné problémy se svými nepřáteli...
*Přátelé jsou jako hvězdy-nevidíš je pořád, ale přesto víš, že existují....
*Jediný způsob, jak najít přítele, je stát se jím pro druhého...
*Žik tak, aby se tví přátelé začali nudit, až zemřeš...
* Pochybný přítel je horší, než jistý nepřítel...

*Přátelství je jedna duše, nacházející se ve dvou tělech...

*Zahodit oddané přátelství je jako skoncovat se životem...

*Láska vyžaduje méně než přátelství...

*Přátelství násobí radost a dělí žalost...

Citáty o životě

24. listopadu 2007 v 12:07 | já =))) |  ....:♠Citáty o životě a smrti♠:.....
*Nevěřím, nevěřím, že láska je pouhý klam. Láska je. Vím to. Vím-vždyť na ni právě teď umírám...

*Posedlost životem je závažnější, něž posedlost smrtí- o život každopádně přijdeme, smrt každopádně získáme...

*Jednou tě zamrzí, že jsi nepromluvil, strokrát, že jsi nemlčel...

*Kolik ptáků, kolik stromů-všude kolem nás. Kolik lidí, kolik smích-bohužel na vše nezbyl čas...*I ta nejhorší hodina má jen 60 minut...

*Je obtížnější zastírat city, které máme, než předstírat ty, které nemáme...

*Málo myslíme na to, co máme, ale vždy na to, co nemáme...

*Všechno, co se děje, se děje z určitého důvodu...

*Kdo by chtěl mít něco, co ještě nikdy neměl, bude muset udělat něco, co ještě nikdy neudělal...

*Život je kreslení bez gumy...

*Špatný přítel je jako stín. Za slunečného počasí se ho nezbavíš, ale když se zamračí, nenajdeš ho...

*Ty a já jsme jedno...nemohu ti ublížit, aniž bych neporanil sebe....

*Znovu milovat znamená, že se mozek vysmívá rozumu...

*Nikdy neměj strach ze stínů. Prostě znamenají, že někde na blízku je světlo...

*Láska je jako měsíc-když doroste, couvá...

*Nikdo nestojí za tvoje slzy! A ten, kdo za ně stojí, tě nikdy nerozpláče...*Hudba někdy dokáže nahradit slzy...!!
**Nezkrátíš si cestu tím, že budeš brát schody po dvou...

*Člověk se nemění, jen se stává čím dál tím víc sám sebou...

*Nápadněji dávají smutek najevo ti, kteří mají měnší smutek...

*To je až neuvěřitelně pravdivý..xD

Citáty o smrti

24. listopadu 2007 v 12:04 | já =))) |  ....:♠Citáty o životě a smrti♠:.....
......Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.....
.....Smrt se neřídí našimi plány.....
.....Někteří lidé se tak bojí smrti, že ani nezačnou žít.....
.....Smrt je jen začátek, ale až té druhé kapitoly......
......Nikdo neumírá příliš brzy, protože neměl žít déle, než žil.....
.....Je nejisté, kde tě čeká smrt, a tak ji očekávej všude......
.....Je lepší zemřít pro něco než žít pro nic.....
...Nehledej smrt. Ona si tě najde sama a záleží jen na ní, za jak dlouho..
...Smrt milované osoby je horší, než samotná smrt...
...Smrt je jen začátek nového života...

..Člověk by občas potřeboval něco jako DEN VOLNA OD ŽIVOTA...

...Život máme jen půjčený, ne darovaný...

...Celý život není nic jiného, než cesta ke smrti....

Typi na Vánoční dekoraci

24. listopadu 2007 v 11:30 | já =))) |  ☺☻ZáBaWa☻☺
Pár tipů na Vánoční dekoraci

Slavnostní stůl

Při výběru vánočního ubrusu s pestrými motivy máte jistě postaráno o další velké zdobení. Když upřednostníte bílý či jiný jednobarvený ubrus, můžete pustit fantazii na světlo a například využít nepřeberné množství broušených či jiných skleniček a mističek na vysokých nohách, které se většinu času krčí ve vitríně bez využití.

Ty volně rozprostřete kolem připravených talířů. Do některých nasypte bílá či barevná sklíčka a na ně posaďte svíčky v oblíbené barvě. Nevolte pouze vysoké svíčky, ale i kulaté, hranaté, šišaté, spoustu tvarů, které seženete. Na talíři utvořte z ubrousku ruličku a do ní zapíchněte kousek jehličí, cesmíny, zelené hortenzie nebo jiné květiny.

Vánoční stromek

Válí se v pokojích dětí plno malých plyšáčků? Ušijte jim mikulášské čepice a upleťte šály a posaďte na větve stromku. Děti vám jistě rády pomohou! Jestli máte v oblibě práce s vlnou, můžete si udělat plno bílých bambulek a ty navěsit na stromek. K zahození nejsou ani mašle z kousků látek. Využít můžete i plata od vajíček, které rozstříháte, obalíte je v alobalu a každým kopečkem protáhnete mašli. Při zavěšení máte krásné zvonečky.
V lese si nasbírejte šišky a ty postříkejte stříbrným nebo zlatým sprejem.
něco podobného

Dětem můžete zadat vyrobení barevného papírového řetězu a papírových sněhuláčků, andílků, hvězdiček nebo ořechových kytiček - to do středu papírové kytičky přilepíte z jedné strany půlku ořechové skořápky a z druhé druhou půlku.

Květinové reje

Vánoční hvězda patří neodmyslitelně k symbolům vánoc. Nemusí vám ovšem kvést jen po dobu vánoční, ale i jindy v roce. V den, kdy si ji kupujete, vyberte spíše malou s krátkými stonky. Pokud dáte květinu alespoň na čtrnáct hodin denně během jednoho či dvou měsíců na tmavé místo, začne vám po třech až šesti týdnech znovu kvést. Během zimy pro ni udržujte teplotu mezi třinácti až šestnácti stupni Celsia a také jí dopřejte dobré světlo. Když začnou květině opadávat listy, zastřihněte stonky na cca 10 cm a znovu ji zasaďte do jiného květináče, brzy znovu začnou vyrážet.

Květináče pokojových rostlin můžete přestříkat zlatou či stříbrnou barvou nebo tou, kterou preferujete. Jmelí nemusíte za každou cenu věšet, klidně ho dejte i do vázy, třeba opět stříbrně či zlatě postříkané.

Vánoční doba je dobou svíček, ty si rozmístěte po celém bytě a nezapomeňte na nějaké plovoucí. Dejte ale pozor a chraňte květiny, v blízkosti svíček a topení se jim nebude moc dařit. Klidně je na noc přeneste do chodby nebo na jiné chladné místo.

Život dokáže být krutý, ale spravedlivý...

23. listopadu 2007 v 16:54 ....:♠Citáty o životě a smrti♠:.....
Život dokáže být krutý, ale spravedlivý...
 • Zastavte život,Chci vystoupit.
 • Čím jsi výš tím tvrdší bude dopad.
 • Život je jen hra....a já se snažím najít skulinu v pravidlech.
 • Život je jako běh v zavázaných botách...tak si je ksakru zavaž!
 • Myslíš mozkem,miluješ srdcem!
 • Nejvíc bolí rány od lidí kteří nosí masku přátelství
 • Mrtvý člověk není ten, jenž přestal dýchat a jeho srdce přestalo být, ale mrtvý jest ten kdo přestal snít..."
 • Zkušenost je dobrá věc...je ale strašně drahá!
 • Život je černý pro ty,jež je tak vidí a pro ty,jež chtějí, září miliardami barev.
 • Když necháš život aby tě mlátil a fackoval, budeš samá modřina, oplať mu to a třeba tě nechá.
 • Nedívej se smrti na boty, Vysměj se jí! Přímo do očí!

Jen tak...

23. listopadu 2007 v 16:52 | já =))) |  ....:♠Citáty o životě a smrti♠:.....
Jen tak ...
 • Neříkám že nechci zemřít,jen nechci být u toho,až se to stane.
 • Utrhl jsem květinu ale ona mi zvadla.Chytil jsem motýla ale on mi zemřel v dlani.Poté jsem pochopil,že krásy se musíme dotýkat srdcem.
 • Usmívej se na toho,kdo ti ublížil aby neviděl jak moc tě to bolí.
 • Abys měl alespoň trochu nebe na zemi,abys měl alespoň trochu světla v temnotě musíš se smířit se životem,který žiješ.¨
 • Největším štěstím člověka je,když žije pro to,pro co chtěl zemřít.
 • Je lepší zemřít pro něco než žít pro nic.
 • Nemůžete objevit nové oceány pokud se neodvážíte odtrhnout zrak od břehu.
 • Neměj strach ze stínů.Vždy ukazují že jsi blízko světla.

Motta

23. listopadu 2007 v 16:50 | já =))) |  ....:♠Citáty o životě a smrti♠:.....
Motta

 • Dokud dýchám,žiju,a dokud žiju,budu bojovat,abych mohl dýchat.
 • Nejvíc na životě miluju tu rozmanitost-každý den mě nasere někdo jiný.
 • Muj život je muj styl a muj styl je muj život.
 • život je boj...ale někdy krásnej.
 • žijem jen jednou-tak na plno!!!
 • Dum spiro spero..(dokud dýchám,doufám)
 • Přestan umírat,začni si užívat!!!!!
 • žij tak,aby mohli žít i ostatní!!!
 • Zivot je mizerná nevěrná děvka..ale krásná!!
 • Zivot je děvka a my jsme její zákazníci.
 • Sranda musí bejt i kdyby chleba nebylo!!
 • Nevím kdo jsem,či jsem,kam jdu,čí jsem posel,čeká mě smrt nebo spása,ale i tak se usmívám...
 • Jsme to,co předstíráme že sme,tak si dejme dobrý pozor na to,co předstíráme..
 • žij rychle,umírej legračně..

citátky O lásce

23. listopadu 2007 v 16:48 | já =))) |  .....:♥♥♥CiTáTy o LáScE♥♥♥:....
O lásce
 • Láska je krátká a zapomínání tak dlouhé.
 • Láska je tehdy láskou. neočekáváme-li od druhého žádnou lásku.
 • Láska bez hádek je jako páv bez per.
 • Je mnohem lehčí složit hromadu uhlí, než vyznat lásku.
 • Není milován ten, kdo nemiluje navždy.
 • Láska je jako vítr, nevidíš ji, ale stále ji cítíš.
 • Někdo řekl, že lež lásku zabíjí. A co umpřímnost?
 • Miluješ-li mně, tak musíš milovat i mé vrány na střeše.
 • Jedinná věc, kteránezůstane skryta je láska.
 • Láska a přátelství jsou jako ozvěna. Dají tolik tolik obdrží.
 • Když víte, že nic nejste, začínáte milovat.
 • Proč člověk nemůže milovat toho, koho by milovat měl, proč miluje vždycky toho, koho milovat nesmí.
 • Snad každý člověk dřív pocítil lásku, aby rozuměl dobře přáteství.
 • Myslet lze jen rozumem, ale Chápat lze jen srdcem.
 • Ženské srdce je právě tenkrát choré, když nemá koho milovat.
 • Srdce dobyjuš, jen když hlavu odjetuješ.
 • Srdce vždy kráčí po cestě, z niž nás rozum zrazuje.
 • Láska je zlatým schodištěm, po němž srdce stoupá do nebe.
 • Láska je jako voda. Všude je jí dostatek, ale v lani ji neudržíš.
 • Lidskou lásku na trhu nekoupíš.Láska je slepá, ale vášni je to všechno v podstatě taky všechno fuk.
 • Účinná láska k bližnímu, to není kotrmelec se slečnou na kanapi, ale tomu, kdo zrovna potřebuje, hned pomoct.
 • Láska je jako karavanní tábor, nenajdeš tam nic, co jsi se sebou nepřinesl.
 • Matematicky vzato je polibek to, co dostaneme, když dotek rtů dělíme dvěma.
 • Geometricky vzato je láska pohyb vertikálním směrem v horizontální poloze.
 • Většina lidí se domnívá, ža láska znamená být milován. Opak je pravdou: láska znamená milovat.
 • Malá láska, když není opětovaná, se změní v přátelství; velká v nenávist.
 • Láska je pěnká, ale lidi jsou svině.
 • Láska je nejkrásnější trápení, které tkví v ponížení lidské hrdosti.
 • Láska na první pohled? To těžko. Na první pohled to může nanejvýš zajiskřit, ale do lásky to má daleko.
 • Láska je subjektivní, neboť to, co milujeme, nejsou skutečné bytosti, nýbrž bytosti, které jsme si sami vytvořili...
 • Láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska prostě bolest je.
 • Ptá se láska přátelství, " přátelství proč jsi, tu když jsem tu i já" ??? A ořátelství odpoví" jsem tu abych utíralo slzy, které ty způsobíš".

Citátky o sexu

23. listopadu 2007 v 15:28
 • O SEXU
 • Kdo nelíbá, je jako mrtvý.
 • Sex - největší legrace bez smíchu.
 • Nikdy nespi s holkou, kterou nemáš rád.
 • Láska tělesná se obejde bez úcty. Lásku založenou na úctě nelze snížit na pouhý požitek.
 • Plození je hlavní zaměstnání přírody a každý muž - ať mladý nebo starý - odhaduje při setkání s každou ženou možnost vzájemného sexuálního vztahu.
 • Sténání se někdy povoluje muži, a to zřídka, kvílení však ani ženě.
 • Je víc, daleko víc v lásce než jen pohlavní akt, ale když ten je špatný, všechno je špatné a milenci nejsou milenci.
 • Že jsou ženy hezky, je sice hezké od nich, takto ale pouhý luxus. Když nám nadejde ta jistá doba, mohly by vypadat jako paviáni, a nám by to bylo také jedno.
 • Holka se ráda miluje potmě, dívka spíše za světla denního, žena za tmy i za světla, leč bábě se to nelíbí nikdy; její milostná šťáva už vyschla.
 • Žena, kterou milujeme, jen zřídka uspokojí naše potřeby, a proto ji podvádíme se ženou, kterou nemilujeme.
 • Když dokonale poznám jednu ženu a poskytnu jí všechnu rozkoš, jakou jen je schopna vsát, poznám skrze ni všechny ženy a celou lásku.
 • Vždyť si jenom všimněte: zvířata páří se jen tenkrát, když mohou zplodit potomstvo. Ale hanebný vládce přírody stále, jen když je to příjemné. A málo toho, ještě toto opičí zaměstnání povznáší na perlu stvoření, na lásku!
 • Která žena by se oddala mužovu objetí, kdyby věděla a přemýšlela o nebezpečných útrapách porodu a obtížích při výchově dětí?
 • Sexuální výchova je proto oprávněná, protože dívky se jinak včas nemohou dozvědět, jak děti nepřicházejí na svět.
 • Nechať žena pocítí slast lásky až do dřeně kostí, oba ať způsobem stejným pokaždé blaží ta věc... Věř mi, že vrcholná rozkoš se nikdy uspíšit nemá, nýbrž průtahem dlouhým zvolna se přivábit má.

Vtipné motta a citátky

23. listopadu 2007 v 15:25 | jááá =) |  ....:♠Citáty o životě a smrti♠:.....
 • Příbuzní jsou jako horská krajina, nejlepší dojem dělají z dálky.
 • Golf je hloupá hra, jejímž cílem je dopravit velmi malý míček do ještě menší jamky nástroji k tomu nevhodnými.
 • Nejvíc na životě miluju tu rozmanitost - každý den mě nasere někdo jiný...
 • Život je boj... tak se pozabíjejte a já bych s dovolením prošla.
 • Život je hra... Je jen na tobě jak budeš hrát.
 • Život je jak toaletní papír, úplně na ho*no!
 • Jelikož je život pes, musíme se tvářit jako jiný predátor, který má nad ním alespoň předstíranou moc...
 • Život není krátký, to jenom my jsme tak dlouho mrtví.
 • Člověk jest jméno mé, to ostatní je příjmení!
 • Proč mě nevarovali už před narozením?!
 • Klid, nejhorší smrt je z vyděšení.
 • Přestaň umírat, začni si užívat!!!
 • Chceš hezčí život? Začni u sebe.
 • Staň se někomu nezbytným a nikomu neztěžuj život!
 • Nikdo se mě neptal jestli se chci narodit tak mi neříkejte, jak se mám chovat, učit,.........

O vesmíru

23. listopadu 2007 v 15:10 | jááá =) |  ....:♠Citáty o životě a smrti♠:.....
 • O VESMÍRU
 • Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.
  If you seek to understand the whole universe, you will understand nothing at all. If you seek to understand yourself, you will understand to whole universe.
 • Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. u té první si tím však nejsem tak jist
 • Svítí hvězdy na nebi proto, aby každý našel tu svou?
 • Z jakého rozumného důvodu bych se měl bavit tajemstvím hvězd, maje ustavičně před očima vyhlídku na smrt nebo otroctví?
 • Kdyby vesmír drtil člověka, ještě by byl člověk vznešenější než to, co jej zabíjí, protože on ví, že umírá, kdežto vesmír o své převaze nad ním neví nic.
 • Lidé jsou stvořeni k tomu, aby kontemplovali a přemýšleli o vesmíru. Oni sami nedosahují této vrcholné dokonalosti, ale jsou součástí této dokonalost .
 • Proč nechcete poznat, že vesmír je neuvědomělá inteligence, když uvědomělá inteligence se rodí z něho?

O štěstí

23. listopadu 2007 v 15:05 | jááá =) |  ....:♠Citáty o životě a smrti♠:.....
 • O ŠTĚSTÍ

 • Štěstí i neštěstí je věcí duše...
 • Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být.
 • Životem vládne štěstěna, ne moudrost. - Vitam regit fortuna, non sapiente.
 • Plakat nad minulým neštěstím, to je nejjistější prostředek, jak si přivolat další.
 • Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti.
 • Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.
 • Kdykoli nás postihne neštěstí, nechává štěstěna potevřená dvířka pro lepší časy.
 • Štěstí je jako ze skla. Jak se leskne, tak se i láme.
 • Největší štěstí je, když člověk ví, proč je nešťasten.
 • Blažení, kdož mají.
 • Sobecké požitky nás mohou učinit neschopnými prožívat štěstí jiných a samy o sobě nás nikdy nemohou učinit šťastnými.
 • Ve štěstí je snadné nalézti přátele, v neštěstí však ze všeho nejsnadnější.
 • Šťastný chce být každý člověk. I ten, který se nakonec oběsí...
 • Šťastím je iba láska. A láskou šťastie.
 • Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné.

Citátky a motta hlavně o životě

23. listopadu 2007 v 15:01 | jááá =) |  ....:♠Citáty o životě a smrti♠:.....
Jsme dva. Dva na všechno - na lásku, na život,
na boj i bolest i na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry
na život i na smrt - dva.
[autor neznán]
Věřím ve slunce,
i když nesvítí,
věřím v lásku,
i když ji necítím,
věřím v Boha,
i když mlčí.
(Seneca Lucius Annaeus)
Kdo žije láskou, ten již nežije v sobě, nýbrž v tom, co miluje.
(Autor neznámý)
Veriť, že Pán Ježiš zomrel - to je história. Veriť, že zomrel za mňa - to je spasenie!
{Kurt Cobain}
Peace ,Love ,Empathy...Mír,láska,porozumění...
(Fulghum Robert)
Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce
[Seneca Lucius Annaeus]
Život je jako divadelní hra: nezáleží na tom, jak dlouhé představení bylo, ale jak dobře se zahrálo.
[Platón]
Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil.
[Remarque Erich Maria]
Tu však jsem náhle viděl,že mohu pro druhého něco znamenat už
jenom tím, že tu jsem, a že ten druhý
je šťastný protože jsem u něho. Když se to takhle řekne
zní to velmi prostě, ale když pak o tom člověk přemýšlí,
je to obrovská věc, která vůbec nemá konce. Je to něco,
co člověka může úplně roztrhat a změnit. Je to láska, a přece něco jiného.
Něco, pro co lze žít. Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka jistě!
[Gaiman Neil Richard]
Někdy se vzbudíš. Někdy tě pád zabije. A někdy, když padáš, vzlétneš.
[Cobain Kurt]
Je lepší shořet než vyhasnout...
[Marden Orison Swett ]
Slabí lidé čekají na příznivou příležitost, silní si jí vytvářejí.
[Werich Jan]
Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je,
tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.
[Casanova Giacomo Girolamo]
Když Ti žena přibouchne dveře před nosem, určitě Ti nechá pootevřené okno.
Bonaparte Napoleon ]
Pokud mě miluješ míň, znamená to, žes mě nemilovala nikdy.
[Cobain Kurt]
Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi.
(It's better to be hated for what you are, than to be loved for what you're not...)
[Kryl Karel]
Děkuji za nezdar, ten naučí mne píli, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly.
Pro sladkost usnutí, děkuji za únavu, za ohně vzplanutí i za šumění splavu.
Děkuji za žízeň, jež slabost probudila, děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla.
[Seneca Lucius Annaeus]
Milujem ty, kteří nás odmítají a odmítáme ty, kteří nás milují.
(Seneca Lucius Annaeus )
Čím delší zřídí sloupořadí, čím výše vyženou věže, čím šíře roztáhnou dějiny,
čím hlouběji vykopají jeskyně jako letní obydlí, čím mohutnější
sloupy podepřou stropy jídelen, tím více bude toho, co jim zakryje oblohu.
(Seneca Lucius Annaeus)
Opilost není nic jiného než dobrovolné šílenství.
[ Bonaparte Napoleon]
Tisíce květů uplynou, než okolnosti vynesou z davu muže, který sehraje na jevišti dějin podobné divadlo, jako já.
(Autor neznán)
Neznám sice žádnou skvělou větu, na kterou bych tě sbalil, zato mám zatraceně dobrý důvod.
V práci jsem bohem... Každý ví, že existuju, ale nikdy mě nikdo neviděl...
Lepší se umilovat k smrti, než v domově důchodců vzpomínat na pracovní úspěchy!
Až nás život oželí, sejdeme se v prdeli...
Nic se ti nedaří, nic ti nejde.. sedni na dálnici, ono tě to přejde
Život začíná při 230 km/h
Dnešek je ten zítřek,který nám včera dělal starosti...
Život je relativní,a realita je skutečnost.
To znamená, že je všechno skutečné
a jen blázen tomu uteče
Nikdy se nedostaneš do nebe, jestli se budeš bát výšek...
Světu jsi možná jen jedinou osobou, ale jediné osobě můžeš být celý svět.
Jediné světlo mého života je světlo v ledničce...
V nebi je sice hezké podnebí, ale v pekle je lepší společnost...
Když máte pocit, že máte vše pod kontrolou, prostě jenom nejedete dost rychle.
Když už cestovat Titanikem, tak proč ne první třídou?!
[Tolstoj Lev Nikolajevič]
Štěstí nespočívá v tom, že můžeš udělat to, co chceš, ale v tom, že vždy chceš to, co děláš.
[Shakespeare William]
Lépe být dobře oběšen než špatně ženat.
[Hemingway Ernest]
Svět je krásný a stojí za to o něj bojovat.
[Hauptmann Gerhart]
Žena je zdařilá napodobenina anděla, až na to, že pánbůh se na ní dopustil několika milých chyb
[Stevenson Robert Louis ]
Nejhorší doba je ta naše
[Bonaparte Napoleon ]
Hlupák má před vzdělaným člověkem velkou výhodu - je sám se sebou vždy spokojený

Jak správně líbat?

22. listopadu 2007 v 20:07 | já =))) |  ♥↨♥ L@sK@♥↨♥
Jak správně líbat?

Autor: Angelina Mason

Někteří kluci, hlavně skejťáci, si myslí, jací jsou frajeři, když se už s někým líbali. Netuší však, jaké mínění má o něm ta osoba, se kterou se líbali. Ano, je to tak, spousta kluků se neumí líbat. Podle statistiky až 90 %! Pokud se tedy chcete dozvědět, jak správně líbat a kolik kluků to skutečně umí, můžete si přečíst článek Angeliny Mason.


Při líbání kružte jazykem kolem dokola, mějte zavřené oči a myslete na něco hezkého, soustřeďte se jen na to a hlavně líbejte vášnivě! Zeptali jsme se na ulici jednoho kolemjdoucího, který nám na sebe prozradil, že se jmenuje David a je mu 18, jak si myslí, že se správně líbá. On nám prozradil, že se stydí, ale že to sám neumí. Potom jsme mu poděkovali a rozloučili se s ním a asi 2 minuty na to jsme potkali dalšího velice atraktivního, mladě vypadajícího muže, který se nám svěřil, že je mu 19 let a jmenuje se Tomáš. Při otázce na jeho věk a jméno se zdál být sebevědomý a sebejistý, ale po zeptání na naši anketní otázku znejistěl a začal se zdráhat odpovědi a po chvíli nám přiznal totéž co mladík před ním. Vyzpovídali jsme jsme ještě dobrých 40 mladých kluků, z toho 2 znali správnou odpověd. Z toho vyplývá, že by se měli poučit a více se přizpůsobit. Přece si nebudete dělat ostudu, kluci!