Latinské citáty 1

24. listopadu 2007 v 12:30 | já =))) |  ♥Citátky♥

Latinské citáty 1

Excitare fluctus in simpulo * Vyvolat bouři ve sklenici vody (dělat z nečeho nevýznamného velký rozruch)Faber est suae quisquefortunae * Každý je tvůrcem svého osuduFacta probant homines * Činy svědčí o lidechFata viam invenient * Osud si najde cestuFatum est series causarum * Osud je řadou příčinFide, sed cui fidas, vide * Důvěřuj, ale dívej se komu (obdoba: důvěřuj, ale prověřuj)Forma viros neglecta decet * Mužům sluší nedbalý vzhledFugam victoria nescit * Vítězství nezná útěkHic sunt leones * Zde jsou lviHistoria, magistra vitae * Historie, učitelka životaHominem te esse memento * Pamatuj, že jsi člověkHomo homini lupus * Člověk člověku vlkemHomo quantum scit, tantum potest * Kolik člověk zná, tolik zmůžeIn vino veritas * Ve víně je pravdaInde datae leges, ne firmior omnia posset *Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl

všechnoInter arma silent musae (leges) * Mezi zbraněmi mlčí umění (zákony)Laus nova nisi oritur, etiam vetus amittitur * I stará sláva zajde, kde nová nescházíLeo a leporibus insultatur mortuus * Když lev je mrtev, začne zajíc dorážetLeo rugiens circuit, quarens quem devoret * Obchází jak lev řvoucí, a hledá koho by pohltil (na kom by si vybil vztek)Libertas fulvo pretiosior auro * Svoboda je cennější než žlutavé zlatoLittera scripta manet * Napsané trvá, (co je psáno, to je i dáno)Lucri bonus est odor ex re qualibent * Zisk příjemně voní, ať má jakýkoli původLucrum, quod cito acquiritur, cito expenditur * Zisk, který rychle vzrostl, se rychle ztrácí

(Rychle nabyl, rychle pozbyl)Lupus ovium custos * Vlk hlídá ovce ( Kozel zahradníkem)Luxuriosus adolescens peccat, senex luxuriosus insanit * Když bujně dovádí mladík, je to

chyba, když stařec, je to šílenstvíMagna venit nulli sine magno fama labore * Nedojde veliké slávy, kdo velkou námahu neznáMagna inter opes inops * Uprostřed velikého bohatství chudýMagnum vectigal est parsimonia * Šetrnost představuje velký příjemMala mens, malus animus * Zlá mysl, zlý duchMens immota manet * Neochvějná mysl trváMemento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris * Člověče pomni, že prach jsi a v prach se obrátíšMulieres longam habent cesariem brevem sensum * Ženy mají dlouhé vlasy, krátký rozumMurilego mures fiunt absente rebelles * Když kocour není doma, mají myši préNatura sanat, medicus curat * Příroda uzdravuje, lékař léčíNihil est quod emi non possit, si tantum des, quantum velit venditor * Není nic, co by se

nedalo koupit, dáš li tolik, kolik prodávající žádá (Cicero, O pozemkovém zákoně)Nihil est tam volucre quam maledictum: nihil facilius emittitur, nihil citius excipitur, latius dissipatur * Nic není tak nepolapitelné jako pomluva: nic se neujme snáze a rychleji se neuchytí, nic se tak doširoka nerozrosteParva necat morsu spatiosum vipera taurum * Mrtev je obrovský býk jen po malém kousnuí hada(Ovidius, Léky proti lásce)

Per bona verba venditur mala herba * Řečí medovou nabízí bylinu jedovou (
Walther)

Pessima sub dulci vipera melle latet * Ze všech nejhorší jed se skrývá pod sladkým medem (Walther)

Plena vita exemplorum est * Život je plný příkladů

Pricipiis obsta * Odporuj počátkům zla (Ovidius)

Pulvis es et in pulverem reverteris * Prach jsi a v prach se obrátíš

Quae fuerant vitia, mores sunt * Co bývaly hříchy, jsou dnes dobré mravy (Seneca ml.)

Quae facta sunt, non possunt mutari * Co se stalo, nelze změnit

Quaelibet vulpes caudam suam laudat * Každá liška chválí svůj ocas

Quantum oculis, animo procul ibit amor * Tak jako očím, i srdci vzdálí se milostný cit
(Sejde s očí, sejde s mysli)

Repetitio, mater studiorum * Opakování, matka moudrosti

Respice finem * Pamatuj na konec

Saepe in magistrum scelera redierunt sua * Často se zločiny vracejí ke svému
původci (Seneca ml.)

Sapientiam atquue doctrinam stulti despiciunt * Hlupáci opovrhují moudrosti i učením

Scopae recentiores semper meliores * Novější košťata jsou vždycky lepší

Simia simia est, etiamsi aurea gestat insignia * Opice zůstává opicí, i když nosí zlaté
ozdoby (svině zůstává sviní, by na sobě zlaté sedlo měla)

Spes non confunditur * Naději nelze zničit

Tertium non datur * Třetí není dáno, třetí možnost neexistuje

Tu ne cede malis * Neustupuj před zlem

Veni, vidi, vici * Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem (Caesar)

Veritas vincit * Pravda vítězí

Vita humana brevis est * Lidský život je krátký

Credula res amor est * Láska uvěří snadno. (Ovidius)

Quid enim deterret amantes? * Čeho se milenci leknou? (Statius)

Amare et sapere vix deo conceditur * Milovat a být při smyslech je dopřáno stěží
Bohu (Publilius Syrus)

Nox et amor vinumque nihil moderabile suadent * Noc, láska a víno, ty nemohou
rozumně radit (Ovidius)

Verus amor nullum novit habere modum * Pravá láska nezná míru (Propertius)

Amantium irae amoris integratio est * Hněvy milenců jsou obnovou lásky

Ferme acerrima proximorum odia sunt * Nenávist mezi blízkými příbuznými bývá
obvykle nejprudší

Non vestem amatores amant mulieris, sed vestis fartim * Milenci nemilují ženiny šaty, ale to, co je pod nimi (Plautus)

Pulcra mulier nuda erit quam purpurata pulcrior * Krásná žena bude nahá, ještě
hezčí než v purpuru

Mulier, quae multis nubit, multis non placet * Žena, která se oddává mnohým, se
mnohým nelíbí

Varium et mutabile semper femina * Nestálý a proměnlivý tvor jest žena (Vergilius)

Mulier mulieri magis convenit * Žena se lépe shodne se ženou (Terentius)

Tacita bona est mulier semper quam loquens * Zamlklá žena je vždy lepší než ta,
která mluví (Plautus)

Vivere - militare est * Žít znamená bojovat (Seneca)

Vitam regit fortuna, non sapientia * Životem vládne štěstěna, ne moudrost (Cicero)

Messe tenus propria vive * Žij z vlastní sklizně (Persius)

Non enim vivere bonum est, sed bene vivere * Je dobré nikoli pouze žít, nýbrž dobře
žít (Seneca)

Nec umquam satis fida potentia, ubi nimia est * Moc není nikdy dostatečně pevná,
je-li příliš velká (Tacitus)

Vis consilii expers mole ruit sua * Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)

Quanto altius elatus erat, eo foedius corruit * Čím výše byl vynesen, tím hanebněji se
zřítil (Livius)

Multis terribilis caveto multos * Naháníš-li mnohým strach, měj se před mnohými na pozoru (Ausonius)

Multos timere debet, quem multi timent * Mnohých se musí bát, koho se mnozí bojí (Publius Syrus)

Numquam est fidelis cum potente societas * Spojenectví s mocnými není nikdy upřímné (Phaedrus)

Omnes aequo animo parent, ubi digni imperant * Všichni ochotně poslechnou, poroučí-li lidé hodní vlády (Publilius Syrus)

Fletus aerumnas levat * Pláč uleví ve strastech (Seneca)

Stat sua cuique dies * Každému je určen jeho den (Vergilius)

Aequat omnes cinis; impares nascimur, pares morimur * Popel vše srovná; nerovni se rodíme, rovni umíráme (Seneca)

Quod me nutrit me destruit - Co mě živí, to mě zničí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 petra petra | 11. března 2008 v 17:10 | Reagovat

fakt nádherné citáty

2 Catwallk Catwallk | E-mail | Web | 12. března 2008 v 14:11 | Reagovat

Děkujuuuuu :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama