Leden 2008

Andělé

8. ledna 2008 v 13:19 | jááá=) |  @▼♣Smutnépříběhy♣▼@
Hierarchie: Společnost andělská je organizována v chórech, tedy v kastách jistého druhu, od nejvyšších k nejnižší: serafínové, cherubínové, trůny, panování, ctnosti, mocnosti, knížata, archandělé a andělé. Jejich členové zaujímají různá postavení v nebesích. Mezi nimi jsou vysocí hodnostáři, soudci, knížata, mágové a alchymisté, jako například Och, Ful a vládce tajemství Raziel. Šedesát čtyři mocných andělů střeží sedm paláců nebes. Jsou i vládci planet, měsíců, dnů v týdnu, zvířetníkových znamení, hodin, ochránci ročních období, čtyř větrů, hvězd a nebeských těles, deště, přílivu a odlivu moře a jiných četných vesmírných jevů. Někteří se zabývají maličkostmi, například Sealiáš pečuje o vzrůst zeleniny, Ilaniel má pod sebou setbu. Nejmocnější andělé plní nejzodpovědnější funkce. Michael je knížetem zástupů, tedy vůdcem nebeské armády, a po pádu Satana je vicekrálem nebes. Rafael je vládcem slunce, gubernátorem jihu, strážcem západu, a střeží strom života v zahradě Eden. Gabriel je knížetem prvního nebe, sedí po levici boží. Jednou však následkem své chyby byl na 21 dnů odveden z nebe za "ledabylé vykonávání božího příkazu".
Andělský hymnus:Neodlučitelným prvkem o povznesení proseb k Bohu prostřednictvím andělů je známý andělský hymnus. Uprostřed nebeských chórů vystupují hierarchie. První zástup, skládající se ze serafínů, cherubínů a trůnů obklopuje trůn Boha a velebí ho stálým zpěvem. Proroci a svatí muži, Iziáš, Eliáš, Ezechiel, ti všichni hovoří o nebeských zvucích vzbuzujících radost.
Obrazek
Síla novény:Novéna, církevní slavnost k vyvolenému andělu, trvá devět dní, právě tolik, kolik je chóru v andělské hierarchii. Prvým dnem se spojujeme s prvním chórem serafínů, druhého dne s chórem cherubínů, pak trůnů, panováním, mocnářstvím, sílou, knížectvím, archanděly a anděly. Devítka je poslední číslo v numerologii, konči tedy jeden cyklus. Novénu praktikovali apoštolové, když se po zmrtvýchvstání Ježíše spolu s Marií setkávali se večeřadle po devět dnů v modlitbách. Poutníci devět dnů před nanebevzetím panny Marie začínají pouť do posvátných míst. Devět měsíců rovněž těhotná žena nosí dítě ve svém lůně, aby je pak vydala do světa. Síla novény je obsažena i v kosmických zákonech. V naší sluneční soustavě je rovněž devět planet.
Dobro i zlo: Nebeské bytosti překypují dobrotou a laskavostí. Ale mají i své ponurné stránky.
Gabriel , anděl milosrdenství a zmrtvýchvstání, vládne také nad vojskem, mstou a smrtí. Pomohl zničit Sodomu a Gomoru a za pomoci ostré kosy rozmetal vojsko asyrského krále Sancheriba. A také zvěstoval nejsvětější pánně dobrou novinu. Jana z Arcu tvrdila, že ji osobně pověřil, aby táhla do války a pomohla francouzskému králi. Gabriel je rovněž vládcem Luny, snů a tužeb a dodává lidem naději.
Michael, největší bojovník nebes, válčil s patriarchou Jakubem.
Rafael nejlaskavější z celé trojice, pomáhá ke zdraví. On založil rajský sad. Je andělem radosti, světla a zdraví, je patronem cestujících. Králi Šalamounovi daroval magický prsten, který dával vládu nad démony, aby pomohli vybudovat chrám v Jeruzalémě.
Obrazek
V bílém šatu do špinavé práce:V nebesích pobývá také mnoho bytostí hrozných a mocných. Hrozná dvojčata Af a Chema jsou andělé hněvu a lidské smrti, Kecef je andělem zkázy, Duma pán smrtelného ticha. Pusjel - oheň boží, Makatlil - boží rána a Hutriel - metla boží. To jsou andělé, kteří vedou hříšníky dotále pohpekel. Mimo to je ve sotovostí dvanáct tisíců andělů zkázy, vedeny Kemuelem, kteří budou ničit svět ve dni posledního soudu. Hlavním "vedoucím v nebi" je archanděl Michael, ale pánem války je Ealeb, vládce planety Mars. Při vzniku dějin Země došlo mezi nebesy a občany pekel k několika vážným bitvám, při kterých Michael přemohl věčného draka, mohutného démona a Gabriel mořskou obludu Leviatana. Budící hrůzu již svým jménem je apokalyptický ničitel Abbadon, anděl propasti. Je považován za démona, ale zdá se, že jim není. Vždyť on zvítězil a svázal na tisíce let samotného Satana. Bohužel, nebeská válka neskončila současně s vypuzením legií vzbouřeného Lucifera. Trvá nepřetržitě dodnes. Svatý Pavel přece napsal, že "dodnes ještě andělé v nebi nosí meče".
Dobrotiví: Neschází i dobrotiví obyvatelé nebes. Tubiel, vůdce andělů léta, způsobuje, že malí ptáčci se vrací ke svým vlastníkům a Cofniel přede létající koberce. Jiní se zabývají obchodem, bankovnictvím, fyzikou, astrofyzikou, diplomacií, sportem, poezií, klenoty i hazardními hrami. Plni nedostatků a mnohdy až příliš lidští andělé jsou nám zřejmě proto tak blízcí. Je dobré se s nimi spřátelit, především s našim vlastním andělem strážným, který zná tajemství skryté našemu zraku a sluchu.

Padlí andělé

8. ledna 2008 v 13:17 | jááá=) |  @▼♣Smutnépříběhy♣▼@
Padlí andělé : židovské legendy mluví o andělech bouřících se proti svému pánovi, který se rozhodl stvořit člověka. Ten může získat vládu nad celou Zemí a navíc má ještě schopnost se rozmnožovat. Andělé tuto schopnost rozmnožovat se, nemají. Samael, největší z nich, vzal tedy své anděly a odchází s nimi na Zem. Tak dochází k setkání Samaela s Evou a k jejímu oplodnění. "Podívala se na něj a uviděla, že jeho tvář není podobná pozemské, ale nebeské." Po tomto příběhu, který se skončil vyhnaním z ráje, vzniky dva rody: Kaina a Ábela. Potomci Kaina neuznávali morální zákony a žili jak s lidmi, tak se zvířaty. Jejich nevázanost a smyslnost jsou popsány v příběhu Sodomy a Gomory, měst zničených bohy. Bible mluví i o padlých andělech, kteří žili s "lidskými dcerami", a plodem tohoto spojení byli giganti.. Židovské legendy dokonce uvádějí i jejich jména - byli to Emiti, což znamená znetvoření, Rafaimi - oslabující, Awwimi - ničitelé, Nefilim - kazící.
Obrazek
V posvátných textech takřka celého světa čteme o potopě, kterou "nejvyšší" seslal na tyto omyly přírody, aby je zničil a začal vše znovu. Obrazy lidských hybridů je možné vidět například v pařižském Louvru, káhirském muzeu, v muzeích v Klakatě, Řecku, New Yorku. Mnoho těchto neobvyklých bytostí se tam představuje jako monstra přikovaná v okovech nebo hlídaná strážemi.
ObrazekNení to tak dlouho co vědci zjistili, že v lidské krvi se objevila nová složka, činitel Rh, který nám znemožňuje plodit potomky se zvířaty. Dá se tedy předpokládat, že kdysi docházelo k sodomii, jejichž výsledkem byli hybridi schopni se dále rozmnožovat. Je možné i to, že kdysi dávno bylo takových bytostí mnoho, ale nakonec vyhynuly, následkem objevení se činitele Rh, kvůli kterému ustal příliv "čerstvé krve". Navíc lidé cítili k těmto bytostem odpor a s výjmečnou vytrvalostí je lovili. Jisté je jen jedno - že byl kdysi v tom všem pořádný zmatek. A ten máme i my, najednou i vlastním přičiněním.
Omlouvám se že je to zrovna v téhle rubrice, ale nevěděla jsem kam to přiřadit?!....

Jaká asi budeš na výchovu dětí?

8. ledna 2008 v 13:15 | jááá=) |  ...:♥Horoskopy a všechno kolem nich♥:...
Beran - Žena narozena ve znamení Berana bývá energická a přísná matka, děti stále napomíná a kontroluje. Ovšem někdy jim dovolí cokoliv. Některé děti ji pokládají za nejlepší matku na světě, pro citlivé dušičky (ryby, Rak) je taková matka přímo pohromou.
Býk- Žena tohoto znamení bývá vynikající matkou. Snaží se dětem vytvářet tu nejlepší kuchyní a nutí je jíst, aby "rychle rostly". Musí s ní chodit na procházky do přírody, na koncerty, na hodiny klavíru či kytary - na všechno, to co má sama ráda.
Blíženci - Dětem s matkou narozenou ve znamení Blíženců nuda nehrozí. Domácím pracem a vaření v kuchyni sice nevěnuje tolik času, o to více však jejich výchově a vzdělání. Chodí s nimi na výlety a hodně si s nimi vypráví.
Rak - Rodiče jsou rozené matky. Vycítí každou bolest, dokáži utišit žal, a také se s dětmi o každou radost podělí. Jelikož jsou přesvědčené, že nejlépe ví, co dítě potřebuje, svou láskou jej vlastně omezují. Mohou v něm vytvářet i pocity viny.
Lev- Navzdory tomu, že Lvice je na svoje děti hrdá a pokládá je pomalu za génie, je při jejich výchově přísná a vyžaduje dodržování denního režimu. Naučí je, aby se o sebe dokázaly dobře postarat. Ráda organizuje oslavy jejich svátků a narozenin.
Panna - Přestože je někdy nerozhodná, což je pro dítě správnější, smyslem pro povinnost, disciplínou a rozenou skromností dokáže Panna vychovat svoje děti tak dobře, že jim nic nechybí. Ve starším věku bývá svým dětem dobrou kamarádkou.
Váhy- Se založením rodiny a s dětmi příliš nespěchají, jelikož vidí u přátel, jak je to omezuje. Názory na výchovu často mění. Nesnáší hádky, ovšem dítě musí poslouchat. A proto hledá nenápadné a účinné prostředky, jak toho dosáhnout.
Štír- Vztah k dětem má často vlastnický. Jde ji o dobro dětí, proto často zasahuje do jejich soukromí. Je ochotna se jim zcela věnovat a obětovat, očekává však vděčnost a poslušnost. Pokud je třeba, použije i citové vydíraní.
Střelec - Matka Střelec je nejsvobodomyslnější za všech matek zvěrokruhu. Její dítě ji většinou zajímá až tehdy, když začne mluvit. Vymýšlí různé aktivity a hry, dítě neomezuje příkazy, proto bývá velice oblíbenou matkou a kamarádkou.
Kozoroh- Snaží se zajistit co nejlepší materiální podmínky. Vyžaduje však pořádek a disciplínu. Dětem dá pocit jistoty domova, ovšem některé se mohou cítit jejich výchovou omezované. Vede svoje děti k úspěchu již od první třídy.
Vodnář - Jako matka je nevypočitatelná, dává přednost neformální výchově, často dětem připraví nečekané překvapení a zážitky. Chybou může být (především pro citlivější děti) její nedostatek citů a něhy, které v útlém věku děti tolik potřebují.
Ryby- Matka Ryba může být ideální matkou. Její intuice, fantazie a hravost umožňuje vcítit se do dětského světa a chápat jeho radost a starosti. Děti ji budou milovat, především když okamžitou improvizací ve všem a všude nepovýší na systém.


Tea horoscope

8. ledna 2008 v 13:08 | jááá=) |  ...:♥Horoskopy a všechno kolem nich♥:...
Tak tohle mám z naší čajovnyPřirovnání

7. ledna 2008 v 17:23 | jááá =) |  ☺☻ZáBaWa☻☺
Buší do toho jak hluchej do vrat - marně
Cítí se jako nahý v trní - nepříjemně
Čumí do toho jak husa do flašky - udiveně
Čumí do toho jak porodní bába do turbíny - udiveně
Čumí do toho jak Slovák do budíku - udiveně
Čumí jako by mu uplavalo mejdlo - nevrle
Čumí jak bagr do myší díry - hloupě
Čumí jako když kocour sere do řezanky - hloupě
Čumí jak slepice do kornoutu - hloupě
Čumí jak svatej z vorloje - hloupě
Čumí jako tele na nový vrata - vyjeveně
Čumí jako trubka ze zdi - vyjeveně
Čumí na to jako Dežo na Internet - nechápavě
Čumí na to jak klacek z bahna - nechápavěMiXíkKk

7. ledna 2008 v 17:03 | jááá =) |  ....:♥ Em@ ♥:.....

Wow

7. ledna 2008 v 16:53 | jááá =) |  ....:♥ Em@ ♥:.....
.
láska je zvláštní, zvláštní věc . . . .
tohle je moc hezký obrázek . . . nemám k němu co dodat . . .
láska není vždy šťastná . . .
půjdeme ruku v ruce . . . .

Emo Boys - kissing

7. ledna 2008 v 16:51 | jááá =) |  ....:♥ Em@ ♥:.....
Kiss . . . . . .
Baby . . . . . . .
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Mě už prostě nenapadají kometáře . . . . . .
Budem spolu padat volnym pádem . . . . . :-D
Dobře vy . . . . . . . .


Emo pictures

7. ledna 2008 v 16:48 | jááá =) |  ....:♥ Em@ ♥:.....


Všude jenom emo

7. ledna 2008 v 16:46 | jááá =) |  ....:♥ Em@ ♥:.....
(print image)(print image)(print image)(print image)(print image)(print image)
YAY!! ROMANCE!!!

Další emáčci - houbičky s překladem

7. ledna 2008 v 16:36 | jááá =) |  ....:♥ Em@ ♥:.....
Meč vyjde ven poté co ho spolkneš..pravda?
Králík?
Oww..políbil si moje oko,netrefil ses!
Tvoje rybka umřela na žízeň..Tady máš náplast a přijď na kontrolu za 3 týdny.
Kéž bych měl nos...
Jsi dot tvrdý...
Můžeme si ho nechat?
Mojí oblíbenou zálibou je pojídání gumových medvídků,nemůžou se bránit když do nich
koušu...
Nemůžu spát,můj polštářek je také mokrý...
Když dám rty takhle,chci aby si mě políbil...
Miluji tě k Plutu a zpět.
Podívej co jsi způsobil.Začalo to pocitem radosti když sem tě poprvé spatřil a teď se na to podívej....
Stejně,kdyby si byl strašně znetvořený při bouračce,stále bych tě miloval...Emo Houbičky s překladem

7. ledna 2008 v 16:35 | jááá =) |  ....:♥ Em@ ♥:.....
Potřebuju tě...
Přál bych si aby si mě miloval...
Moje srdce bije navždy pro tebe...
Podívej..bije pro tebe
Budu předstírat že tě objímám,dokud nepřijdeš...
Přestaň se na mě koukat...idiote!
Pojď se schovat,ať nejsi nemocný...
Když slíbím že tě nezabiju,smím obejmout?
Umm...něco tady pro tebe mám...není to nic speciálního...
Aww...nebe pláče...
Vždy tě umím rozesmát...
Tohle je normální???
Medvídci nás neobejmou,ale někdy jsou to jediné co máme...
Umm...buď šťastný ok?Zabil jsem ho pro tebe...
Kdybych měl nohy,nakopal bych ti prdel...
Spi klidně u mě jsi v bezpečí...
Chtěl bych tě obejmout,ale moje ruce na tebe nedostanou...
Namaloval jsem ti obrázek ale polil jsem ho kávou...
Vstávej lásko!sluníčko se na tebe přišlo podívat!